Segmentová vrata

Segmentová vrata UniPro

Segmentová vrata UniPro představují nejkomfortnější řešení pro garáž.

Jsou to teplá vrata (faktor pronikání tepla vraty Uk = 1,07 [W/m2xK]) určená především pro vytápěné garáže.

Naše segmentová vrata jsou teplá a součinitel „U“ který mají je srovnatelný se součinitelem prostupu tepla jaký mají vícekomorová okna používaná ve stavebnictví u nízko energetických staveb. Tak nízké hodnoty jsme schopni dosáhnout díky panelům vlastní konstrukce vyplněných polyuretanovou pěnou a těsnícím systémem.

Charakteristika:

  • křídlo vyrobené z ocelových panelů 40 mm vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou
  • konstrukce z ocelových pozinkovaných prvků
  • křídlo se pohybuje podél svislých a stropních horizontálních vodicích lišt
  • vrata jsou utěsněna po celém obvodu
  • v dolním panelu je namontováno těsnění přiléhající k podlaze
  • utěsnění mezi horním panelem a překladem zajišťuje těsnění montované k hornímu panelu nebo připevňované k překladu
  • panely mají tvarované zabezpečení znemožňující přiskřípnutí prstů nebo těsnění na místech styku dvou panelů
  • k dispozici ve verzi ruční i automatické

VARIANTY UPRAVENÉ PRO VAŠE POTŘEBY

V závislosti na výšce překladu jsou k dispozici různé typy pružin a vodicích lišt.

Skrutná pružina na konci horizontálního vedení dveří s dvojitou horizontální kolejnicí.

nadprari_100_mm

 

Zkrutná pružina na přední straně nadpraží, vrata s dvojitou horizontální kolejnicí.

nadprari_200_mm

 

Tažná pružina vrat s dvojitou horizontální kolejnicí.

nadprari_220_mm

 

Zkrutná pružina montovaná zpředu v nadpraží vrat s jednoduchou horizontální kolejnicí.

nadprari_400_mm

FUNKČNOST A BEZPEČÍ

pojistka uchyt pena spec_panty zabezpeceni fotobunky

VZORY

vrata1 vrata2 vrata3 vrata4 vrata5

Galerie